Klub personalistů kraje Vysočina

Klub personalistů kraje Vysočina

Vítejte

Vítejte mezi personalisty

Spolek Klub personalistů kraje Vysočina aktuálně sdružuje téměř 40 odborníků z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Činnost klubu se odvíjí od jeho hlavního poslání, tj. sdílení znalostí a zkušeností mezi personalisty a personálními manažery zaměstnavatelů v kraji Vysočina a jejich odborné vzdělávání.

Hlavní aktivitou klubu jsou pravidelná uzavřená setkání členů formou seminářů, kulatých stolů, konferencí apod.

Setkání

Napište nám:info@kpkv.cz