Klub personalistů kraje Vysočina

Klub personalistů kraje Vysočina

Setkání

Seminář - Prezentační dovednosti - skupina A

Přihlášení účastníků na setkání
Pro přihlášení účastníků je nutné se přihlásit
na web jako člen klubu; děkujeme za pochopení.
Datum: 08.11.2011
Prezence od: 08:30
Čas zahájení: 09:00
Plán. konec: 15:30
Místo: SŠOS, Na Stoupách 144/3, Jihlava
Volných míst: 13  z  15

Maximální počet přihlášených účastníků z jedné společnosti je 1.
Více účastníků lze přihlásit nejdříve 7 kal. dnů před konáním akce. Děkujeme
 
 

CÍLE SEMINÁŘE

Získat a zdokonalit praktické dovednosti pro přesvědčivou prezentaci a efektivní vystoupení na veřejnosti, posílit statut a jistotu prezentující osoby.

 

 HLAVNÍ TÉMATA

  • Úvod do umění prezentace
  • Zásady efektivní komunikace
  • Práce s hlasem, neverbální projev
  • Příprava na prezentaci
  • Struktura efektivní prezentace a vyhodnocení prezentace
  • Struktury různých typů prezentací - projevy před různými skupinami
  • Forma prezentace
  • Modelová situace pro lepší aplikaci v praxi
  • Rozbor modelové situace a zpětná vazba
  • Zvládání obtížných situací při prezentaci

Nabídka

[1] [2] [3] [4] [5] ... [6]  další »
Napište nám:info@kpkv.cz