Klub personalistů kraje Vysočina

Klub personalistů kraje Vysočina

Projekty

CZ.1.04/1.1.06/52.00045

Rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců členských podniků sdružení KPKV
  
Doba realizace projektu:    1.12.2010 – 30.9.2013
Rozpočet projektu:    15 093 165,92
Výstup projektu:    3600 úspěšných absolventů kurzů  Detaily projektu na www.esfcr.cz
 
Obsah projektu:  Projekt je zaměřen na rozvoj odborných znalostídovedností zaměstnanců vybraných členských podniků občanského sdružení Klub personalistů kraje Vysočina.
 
Cíl projektu: Zlepšit strategické kompetence, znalostidovednosti klíčových pracovníků zapojených podniků, zlepšit jejich motivaci, adaptaci, konkurenceschopnoststabilizaci, zvýšit pružnost reakcí na změny vnějšího prostředídopadem na výšikvalitu vykonávané práce, zefektivnit procesy předevšímoblasti řízenírozvoje lidských zdrojůve výrobě . zavedení metody Lean (štíhlé výroby) s cílem zrychlení výrobyzlepšení schopností reakce podniku na požadavky zákazníků.
 
Oblasti vzdělávání: Řízenírozvoj lidských zdrojů, manažerské dovednosti pro manažerymistry, koučink, marketingovéobchodní dovednosti, finance, andragogikakoučinkpracovní právo, PC dovednosti, Lean a další.
 
Forma a místo realizace: Vzdělávací aktivity budou realizovány formou uzavřených školení pod vedením externích lektorů. Realizace školení bude probíhat ve školících místnostech zapojených společností a v pronajatých prostoráchkraji Vysočina.
 
Zapojené společnosti:
Huhtamaki Česká republika, a.s.
Moravské kovárny, a.s.
Aco Industries, k.s.
B:TECH, a.s.
MANN+HUMMEL (CZ), s.r.o.
ROSS Holding, a.s.
Motorpal, a.s.
Diton, s.r.o.

   

                    Průběh projektu
                    Závěrečné zprávy
 
Napište nám:info@kpkv.cz