Klub personalistů kraje Vysočina

Klub personalistů kraje Vysočina

Partneři

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

 

Svaz průmysludopravy ČR
Freyova 948/11, 190 05 Praha 9 - Vysočany

 Svaz průmysludopravy České republiky (SP ČR) je nestátní dobrovolná organizace, která sdružuje podnikatelezaměstnavatelecelé České republiky. Hlavním cílem SP ČR je hájit zájmy podnikatelůcílem vytvářet vhodné podnikatelskézaměstnavatelské prostředí.

Tyto zájmy prosazujeRadě hospodářskésociální dohody (tzv. tripartity). Tripartita je platforma pro jednání mezi vládou, zaměstnavateliodboryzásadních politických, hospodářskýchsociálních otázkách. Výše uvedení zástupci vedou tzv. sociální dialog (viz www.socialnidialog.cz)

 V roce 2008 zřídil SP ČR na podporu členských firemregionech krajské pobočky. Pobočky vedou regionální manažeři, kteří hájí zájmy členůkrajských tripartitách.

Při jednáních evropskýchmezinárodních organizacíinstitucí prosazuje zájmy svých členů prostřednictvím zástupcůorganizacích jako je např. BUSINESSEUROPE, IOE nebo BIAC. Více informacíSP ČR, naleznete na stránkách www.spcr.cz

Napište nám:info@kpkv.cz