Klub personalistů kraje Vysočina

Klub personalistů kraje Vysočina

Partneři

Klub personalistů Moravy a Slezska

 

Klub personalistů Moravy a Slezska, z. s.
Jiráskova 490, 738 01  Frýdek-Místek

 

Posláním klubu je na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružovat občany a fyzické a právnické osoby, které jsou spojeny nebo se zabývají rozvojem a řízením lidských zdrojů v organizacích veřejné správy, zdravotnictví, komerčního sektoru, nebo jiných typech organizací.

Cílem činnosti klubu je sdružovat a prosazovat společné zájmy a potřeby, dbát na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb a tím přispívat k rozvoji personalistiky, dále reprezentovat své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích, předkládat návrhy a spolupracovat se státními orgány při přípravě a zavádění legislativních i dalších opatření v oblasti personalistiky, spolupracovat s obdobnými institucemi, koordinovat činnost, vzájemnou výměnu a šíření odborných informací a zkušeností mezi členy KPMS.

Dalším cílem je pořádání setkání a odborných seminářů a konferencí v ČR i zahraničí pro členy i nečleny klubu a dále pomoc při realizaci odborných stáží a výměnných pobytů členů klubu i nečlenů klubu u nás i v zahraničí. Klub je zapojen do celé řady národních i mezinárodních projektů financovaných z Evropského sociální fondu, nebo z programu Erasmus.

Napište nám:info@kpkv.cz