Klub personalistů kraje Vysočina

Klub personalistů kraje Vysočina

O nás

Základní informace o KPKV

Založení klubu

Spolek Klub personalistů kraje Vysočina byl registrován dne 10.4.2009.
První valná hromada se konala dne 18.6.2009 za účasti 13 zakládajících personalistů z těchto společností:
 
ACO Industries, k.s. MANN+HUMMEL (CZ), s.r.o.
B:TECH, a.s. Moravské kovárny, a.s.
Bosch Diesel, s.r.o. Motorpal, a.s.
DEL, a.s. PETR OTÁHAL, a.s.
Elanor, spol. s r.o. ROSS Holding, a.s.
Huhtamaki Česká republika, a.s. TKZ Polná, spol. s r.o.
Kostelecké uzeniny, a.s.  

Poslání klubu

Posláním klubu je sdílení znalostí a zkušeností mezi personalisty a personálními manažery zaměstnavatelů v kraji Vysočina a jejich odborné vzdělávání.

Členství v klubu

Členství v klubu je dobrovolné. Členem klubu se může stát každý, kdo splňuje poslání klubu a požádá o členství v písemné přihlášce.  Členství vzniká dnem oznámení o přijetí za člena klubu. Klub má právo bezdůvodně odmítnout přijetí. Podmínkou členství je řádné placení členských příspěvků a dodržování stanov klubu.

Členstvím firma získává:
  • možnost zdarma se účastnit klubových setkání
  • kontaktní informace na personality všech členských firem
  • Klub není primárně určen pro dodavatele služeb nebo produktů v oblasti řízení lidských zdrojů. Zájemci o členství, kde je předpoklad, že kontakty získané členstvím v klubu mohou být přímo využity k rozšíření obchodních (nebo podobných) kontaktů zájemce o členství, podléhají schválení valnou hromadou.

Aktivity klubu

Hlavní aktivitou klubu je organizace uzavřených klubových setkání. Klub organizuje čtyři až šest setkání do roka. Cílem těchto setkání je předávání informací, znalostí a zkušeností z oblasti řízení lidských zdrojů. Setkání se dělí na několik typů:
  • Externě zajištěné setkání formou seminářů, které vedou kvalitní odborní lektoři.
  • Diskusní kulaté stoly, jejichž cílem je neformální diskuse členů nad aktuálními tématy.

Plán setkání je předkládán na valné hromadě vždy dopředu na celý kalendářní rok.

Mezi další aktivity klubu patří např. realizace projektů z fondů ESF, provádění benchmarkingu mezi členskými firmami, umožnění prezentací dodavatelů služeb nebo produktů v oblasti řízení lidských zdrojů apod.

Aktuality

všechny aktuality
Napište nám:info@kpkv.cz